کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی ناحیه6

شروع کلاس آموزش خط تحریری

کلاس آموزش خط تحریری روزهای شنبه وچهارشنبه برگزارمی گردد.

زمان: اولین جلسه چهارشنبه   89/10/22                 ساعت:17   تا   19

مکان:کتابخانه گروه های آموزشی ناحیه/6

مدرس:آقای افتخاری (استادانجمن خوشنویسان)

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/20ساعت 21:49  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزش ابتدایی 6  | 

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران و آموزگاران مقطع ابتدایی

 

جلسه هم اندیشی مدیران و آموزگاران مقطع ابتدایی پیرامون بررسی کتاب بخوانیم وبنویسیم و  طراحی درس آزاد کتاب فارسی برگزارمی گردد

زمان:پنج شنبه :  23/10/89           ساعت:9  تا  11                 پایه های چهارم و پنجم

          دوشنبه:   ۲۷/۱۰/۸۹           ساعت:۹  تا ۱۱                   مدیران وآموزگاران پایه اول

        سه شنبه :۲۸/۱۰/۸۹            ساعت:۹ تا ۱۱                     پایه های دوم وسوم

مکان:تالاردکترشهرستانی-میدان هشتصد-فکوری /13

استاد:جناب آقای عمرانی مؤلف کتاب بخوانیم وبنویسیم

برای شرکت کنندگان گواهی حضورصادرخواهدشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/10/20ساعت 21:41  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزش ابتدایی 6  | 

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/4»

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/4»

 

روزوتاریخ

پایه

موضوع

ساعت

مکان

یکشنبه14/9/89

اول

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

4تا6بعدازظهر

دبستان خطاط

پیروزی6-8788885

دوشنبه15/9/89

دوم

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

4تا6بعدازظهر

دبستان سنایی

پیروزی 1-8786614

سه شنبه16/9/89

سوم

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

4تا6بعدازظهر

دبستان ارشاد

پیروزی19-8789990

چهارشنبه17/9/89

چهارم

روش های نوین تدریس

3تا6بعدازظهر

دبستان شهیدزمانی

پیروزی28-8785000

پنج شنبه18/9/89

پنجم

روش های نوین تدریس

3تا6بعدازظهر

دبستان شهیدرجبی

سرافراز10-8789584

 

مدارس گروه همیارمنطقه/4

 

شهیدزمانی

کمال

خطاط(1)

شهیدغیرتی

منجی

شهیدرجبی

شهیدعلیپور

خطاط(2)

شهیدغنچه

معرفت

ارشاد

شهیدکفاش

رضوی

غیرانتفاعی رضوی

صبا

شاهدطوبی

شهیدمحمدخانی

سنایی

گل واژه های ایمان

فرهنگ واندیشه

 

کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزش ابتدایی ناحیه/6

+ نوشته شده در  شنبه 1389/10/04ساعت 11:31  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزش ابتدایی 6  | 

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/3»

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/3»

 

روزوتاریخ

پایه

موضوع

شنبه  4/10/89

اول

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

دوشنبه 6/10/89

دوم

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

سه شنبه  7/10/89

سوم

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

چهارشنبه  8/10/89

چهارم

روش های نوین تدریس

پنج شنبه  9/10/89

پنجم

روش های نوین تدریس

       

«مدارس گروه همیارمنطقه/3»

 

پسرانه شفیعی منفرد

شاهد24

حافظه سلیمان شاهی

پسرانه مسترشدی

دانش

دخترانه شفیعی منفرد

شهیدان سازگار

آزاده /1

دخترانه مسترشدی

فرهنگ

حضرت زهرا(س)

پسرانه شهیدمغفرتی

آزاده/2

طلیعه نور

مهدی

پسرانه پاسداران آسمان

دخترانه شهیدمغفرتی

آزادی /1

کاوش

امید/1

دخترانه پاسداران آسمان

کاظمیه

آزادی/2

عاطفه

امید/2 وامید/3

زمان: ساعت 2 تا 4 بعدازظهر

مکان: دبستان شاهد24

آدرس:بولوارآب وبرق خیابان هنر-جنب شرکت نفت   تلفن: 8678882

«کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزش ابتدایی ناحیه/6»

+ نوشته شده در  شنبه 1389/10/04ساعت 11:27  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزش ابتدایی 6  | 

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/2»

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/2»

روزوتاریخ

پایه

موضوع

دوشنبه  29/9/89

دوم

ارزشیابی توصیفی وچگونگی استفاده ازمجلات رشددرتدریس وتکلیف

پنج شنبه 2/10/89

چهارم

روش های نوین یاددهی-یادگیری دردرس تاریخ واهمیت این درس

شنبه  4/10/89

سوم

روش های نوین یاددهی-یادگیری دردرس هدیه های آسمان باتوجه به ارزشیابی توصیفی

یکشنبه  5/10/89

اول

ارزشیابی توصیفی وآموزش علوم

دو شنبه  6/10/89

پنجم

روش های نوین یاددهی-یادگیری دردرس ادبیات(تفکرات مغز)

 

مدارس گروه همیارمنطقه/2

پسرانه معلم

شهیدحائری

شهیددستگردی/1

افشارنژاد

پاسداران اسلام

دخترانه معلم

پسرانه لادن

شهیددستگردی /2

گلستان علم

جهان آرا

دکترشهرستانی

دخترانه لادن

شهیدپهلوان

شمس توس

علم وایمان

شهیدفرزین فر

پسرانه نورهدایت

امام حسن مجتبی(ع)

حجاب

مفتاح

شهیدچرخکار

دخترانه نورهدایت

تهذیب

متقین

پسرانه پیام نور

زمان: ساعت 3 تا 5 بعدازظهر

مکان: آموزشگاه زندگی شهیدفرزین فر

آدرس:بولوارآب وبرق فلکه هشتصد-نبش هنر/1       تلفن:     8672625

«کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزش ابتدایی ناحیه/6»

+ نوشته شده در  شنبه 1389/10/04ساعت 11:12  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزش ابتدایی 6  | 

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/1»

«برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی گروه همیارمنطقه/1»

 

روزوتاریخ

پایه

موضوع

ساعت

مکان

چهارشنبه17/9/89

اول

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

3تا6بعدازظهر

دبستان پسرانه فرهنگیان

8676200

بلواردانشجو-فرهنگ غربی

پنج شنبه18/9/89

دوم

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

3تا6بعدازظهر

دبستان صدف

8642080

وکیل آباد-صدف6

شنبه 20/9/89

سوم

ارزشیابی توصیفی

(پوشه کار)

3تا6بعدازظهر

دبستان علم ودانش

5010200

دندانپزشکان14

یکشنبه21/9/89

چهارم

روش های نوین تدریس

3تا6بعدازظهر

دبستان امام رضا

8902213

وکیل آباد-غدیر20

دو شنبه22/9/89

پنجم

روش های نوین تدریس

3تا6بعدازظهر

دبستان شهیدزواریان

5011738

انتهای معلم77

 

مدارس گروه همیارمنطقه/1

دخترانه فرهنگیان(1)

دخترانه صدف

دخترانه شرافت

پسرانه امام حسین(ع)

سماء

دخترانه فرهنگیان(2)

پسرانه صدف

پسرانه شرافت

دخترانه امام حسین(ع)

سمیه

پسرانه فرهنگیان (2)

دخترانه علم ودانش

پسرانه بعثت

پیام

مهدیه

امام رضا(ع)

پسرانه علم ودانش

دخترانه بعثت

ایران دانش

-

شهیدزواریان

حضرت فاطمه(س)

هجرت

سپهرمعرفت

-

کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزش ابتدایی ناحیه/6

+ نوشته شده در  شنبه 1389/10/04ساعت 11:5  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزش ابتدایی 6  |